Face Changing Cup

Face Changing Cup: Καινοτόμος Τεχνική για την Αντιμετώπιση του Δυσπλαστικού Ισχίου

Η τεχνική Face Changing Cup είναι μια νέα καινοτόμος τεχνική που έχει αλλάξει τα δεδομένα στην αντιμετώπιση του δυσπλαστικού ισχίου των ενηλίκων που έχουν αναπτύξει δευτεροπαθή οστεοαρθρίτιδα. Αυτή η πρωτοποριακή τεχνική έχει αναπτυχθεί στο Avon Orthopaedic Center του Bristol στη Μεγάλη Βρετανία από τον Ορθοπαιδικό χειρουργό κ. Evert Smith σε συνεργασία με τον ορθοπαιδικό χειρουργό κ. Κώστα Ζάχο.

face-changing-cup

Η τεχνική Face Changing Cup βασίζεται στην χρήση ενός ειδικού κυπελίου, μοναδικής σχεδίασης, που επιτρέπει την τοποθέτηση της κεραμικής επένδυσης (επιφάνεια στήριξης) του κυπελίου στην ανατομική της θέση χωρίς να κάνει έκπτωση στην οστεο-ενσωμάτωση και χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση οστικών μοσχευμάτων.

 

Τι είναι το δυσπλαστικό ισχίο;

Η δυσπλασία του ισχίου είναι μια κατάσταση κατά την οποία η σφαιρική κεφαλή δεν εφαρμόζει απόλυτα μέσα στην ημισφαιρική κοτύλη όπως θα έπρεπε. Η δυσπλασία του  ισχίου αποτελεί ένα κυρίαρχο πρόδρομο στοιχείο για την ανάπτυξη οστεοαρθρίτιδας και εμφανίζεται σε 20% έως 40% των ασθενών με οστεοαρθρίτιδα του ισχίου. Η αυξημένη μηχανική καταπόνηση του χόνδρου και η ανεπάρκεια του επιχειλίου αντιπροσωπεύουν τον κύριο παθομηχανισμό της εκφύλισης.

Στα μωρά  το δυσπλαστικο ισχίο μπορεί να αντιμετωπισθεί με την εφαρμογή ενός μαλακού νάρθηκα που κρατά την κεφαλή επικεντρωμένη μέσα στην κοτύλη. Η οστεοτομία της κοτύλης (περικοτυλιαία ή/και περιστροφική) είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη επέμβαση για τη θεραπεία των δυσπλαστικών ισχίων σε ενήλικες χωρίς αρθρίτιδα. Η κλασσική ολική αρθροπλαστική του ισχίου, με ή χωρίς την ταυτόχρονη χρήση οστικών μοσχευμάτων ή υποκατάστατα αυτών (σφήνες τανταλίου), παραμένει η μοναδική θεραπεία για τα δυσπλαστικα ισχία που έχουν αναπτύξει δευτεροπαθή οστεοαρθρίτιδα.

 

Αρθροπλαστική και δυσπλαστικο ισχίο

Η δευτεροπαθή οστεοαρθρίτιδα που προκύπτει ως αποτέλεσμα της αναπτυξιακή δυσπλασία του ισχίου αποτελεί μια πρόκληση για κάθε ειδικό χειρουργό ισχίου. Τεχνικά  είναι μια από τις πιο δύσκολες καταστάσεις για την πραγματοποίηση της ολικής αρθροπλαστικής ισχίου. Ανάλογα με την σοβαρότητα της δυσπλασίας που κυμαίνεται από ρηχή κοτύλη έως πλήρες εξάρθρημα, έχουν αναφερθεί αρκετές τεχνικές για την ανακατασκευής της κοτύλης, που στόχο έχουν τη βελτίωση της οστικής κάλυψης του κυπελίου.

face-changing-cup

Με αυτές τις τεχνικές αρθροπλαστικής, η ανατομική ανακατασκευή της κοτύλης και η τοποθέτηση τη επιφάνειας στήριξης στην σωστή της θέση (40-45 μοίρες κλίση) επιτυγχάνεται μόνο με:

  1. την χρήση οστικών μοσχευματων ή σφηνών τανταλίου
  2. την τοποθέτηση του ατσίμεντου κυπελίου χωρίς πλήρη κάλυψη από οστό
  3. την τοποθέτηση του κυπελίου σε μια μη ανατομική θέση (high hip center).
  4. την χρήση τσιμεντένιων κυπελίων

 

Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα

Τα μεσοπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα αποτελέσματα της ολικής αρθροπλαστικής του ισχίου, στην δευτεροπαθή μετά από δυσπλασία οστεοαρθρίτιδα, με την χρήση ενός τσιμεντένιου κυπελίου κυμαίνονται από ικανοποιητικά έως φτωχά. Τα αποτελέσματα των ατσίμεντων κυπελίων είναι κάπως ασαφή. Η απουσία ικανοποιητικού οστικού αποθέματος στην κοτύλης και η τοποθέτηση της πρόθεσης με κακό προσανατολισμό- ή στην μη ανατομική θέση- οδηγεί σε υψηλά ποσοστά φθοράς του πολυαιθυλενίου και οστεόλυση με τελικό αποτέλεσμα την άσηπτη χαλάρωση.

face-changing-cup face-changing-cup

Πώς γίνεται η τεχνική Face Changing Cup;

Η τεχνική αυτή μπορεί να γίνει με οποιαδήποτε προσπέλαση και χαρακτηρίζεται από την χρήση ενός ειδικού κυπελίου. Το κυπέλιο αυτό είναι μια τροποποιημένη ημισφαιρική ατσίμεντη κοτύλη όπου η επιφάνια στήριξης (face) και το κέλυφος της πρόθεσης σχηματίζουν μια γωνία, για αυτό ονομάζεται face changing cup. Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει από την μια το κέλυφος της πρόθεσης να είναι σε πλήρη επαφή με το οστό και επομένως να έχει καλύτερη ενσωμάτωση η πρόθεση, από την άλλη η επιφάνια στήριξης να τοποθετείται στον σωστό προσανατολισμό. Για να επιτευχθεί αυτό η τεχνική απαιτεί η προετοιμασία και η τοποθέτηση της πρόθεσης να γίνει σε μια πιο ανοιχτή θέση.

 

Πλεονεκτήματα της τεχνικής με χρήση Face Changing Cup

face-changing-cup face-changing-cup

Η τεχνική Face Changing Cup προσφέρει πολλαπλά πλεονεκτήματα στην μακροβιότητα των εμφυτευμάτων. Όχι μόνο επιτυγχάνει την ανατομική ανακατασκευή του δυσπλαστικού ισχίου αλλά επιτρέπει και την:

  1. Χρήση κεραμικής επιφάνειας στήριξης
  2. Τοποθέτηση της επιφάνειας στήριξης στην σωστή της θέση
  3. Πλήρη κάλυψη του κυπελίου από οστό
  4. Μέγιστη πρωτοπαθή συγκράτηση του κυπελίου
  5. Αποφυγή χρήσης οστικών μοσχευμάτων

Η τεχνική είναι παγκοσμίως αποδεκτή από το Φεβρουάριο του 2012 όπου ο κος Ζάχος την δημοσίευσε στο Journal of Bone and Joint Surgery (JBJS Br), το πιο έγκριτο παγκοσμίως επιστημονικό ορθοπαιδικό περιοδικό. Το άρθρο που αναφερόταν στην τεχνική για 6 μήνες ήταν στην κορυφή της λίστας αναγνωσιμότητας των άρθρων που αναφέρονταν στο ισχίο.

Διαβάστε παρακάτω το επιστημονικό άρθρο για την καινοτόμο τεχνική Face Changing Cup:

H τεχνική αυτή έχει εφαρμοστεί με μεγάλη επιτυχία σε μεγάλο αριθμό ασθενών στο Bristol στο UK και στην Ελλάδα.

Εάν πάσχετε από δυσπλασία ισχίου, απευθυνθείτε στον Ειδικό Χειρουργό Ισχίου και εμπνευστή της καινοτόμου μεθόδου Face Changing Cup, κ. Κώστα Ζάχο. Ο ιατρός διαθέτει πολύπλευρη γνώση για όλες τις παθήσεις του ισχίου και εμπειρία σε πολύπλοκα περιστατικά. Επικοινωνήστε μαζί του για εξατομικευμένη αντιμετώπιση και οριστική θεραπεία στο ισχίο.

 

Ο κος Ζάχος έχει fellowship εκπαίδευση (3 έτη) σε όλες τις πτυχές της χειρουργικής του ισχίου από δυο παγκοσμίου φήμης κέντρα, στην Μεγάλη Βρετανία από το North Bristol NHS Trust και στις ΗΠΑ από το USC – Keck School of Medicine. Είναι ένας από τους λίγους πιστοποιημένους ορθοπαιδικούς στην ρομποτική χειρουργική του ισχίου με την χρήση του ρομποτικού συστήματος MAKO® (MAKOplasty) στην Ελλάδα. Ο κος Ζάχος έχει βαθιά γνώση της παθολογίας του ισχίου και έχει πραγματοποιήσει μεγάλο αριθμό επεμβάσεων (αρθροπλαστικές, αναθεωρήσεις κλπ.) έχοντας αναπτύξει μεγάλη εμπειρία.