Φόρμα Συναίνεσης


    Εάν επιθυμείτε να αποστείλετε τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου στον ιατρό, παρακαλώ συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα συναίνεσης: