Αθλητικές Κακώσεις

Σύνδρομο πρόσκρουσης του ψοϊτη

Ο τένοντας του ψοϊτη φυσιολογικά ολισθαίνει εμπρός από το άνω χείλος της κοτύλης. Πολλές φορές σε ατομα με έντονη αθλητική δραστηριότητα ο τένοντας τρίβεται πάνω στο χείλος της κοτύλης με αποτέλεσμα να ερεθίζεται (φλεγμαίνει) και να προκαλεί πόνο. Επίσης, σε ασθενείς με ολική αρθροπλαστική του ισχίου της οποίας το κοτυλιαίο εμφύτευμα δεν έχει τοποθετηθεί σωστά ο τένοντας του ψοϊτη είναι δυνατόν να προσκρούει στο προβάλον χείλος του κοτυλιαίου εμφυτεύματος και να προκαλεί πόνο. Αυτός ο πόνος επιτείνεται κατά την είσοδο και έξοδο από το αυτοκίνητο, την καρέκλα ή το κρεβάτι. Το φαινόμενο αυτό εμφανίζεται σχεδόν αποκλειστικά με προθέσεις χωρίς τσιμέντο επειδή αυτές είναι πιο ογκώδεις. Η θεραπεία είναι συντηρητική και πολλές φορές οι βιολογικές θεραπείες βοηθούν στην γρήγορη αποκατάσταση. Όταν προϋπάρχει αρθροπλαστική τότε συνήθως χρειάζεται χειρουργική αντιμετώπιση με αναθεώρηση

 

Σύνδρομο πρόσκρουσης λαγονοκνημιαίας ταινίας

Ορισμένες φορές η λαγονοκνημιαία ταινία αναπτήσει μια πάχυνση και η τάση της αυξάνει. Το αποτέλεσμα είναι ότι κατά την κάμψη του ισχίου η λαγονοκνημιαία προσκρούει με δύναμη στον μείζονα τροχαντήρα και αναπηδά παράγοντας έναν έντονο ήχο ενώ δίνει και την αίσθηση οτι το ισχίο φεύγει από την θέση του. Η κατάσταση αυτή ονομάζεται και «κροτούν ισχίο» και είναι πιο συχνή στης γυναίκες. Η θεραπεία είναι συντηρητική ενώ σπάνια μπορεί να χρειαστεί και χειρουργική επιμήκυνση της λαγονοκνημιαίας ταινίας.

 

Σύνδρομο απιοειουδούς

Σε ορισμένα άτομα με έντονη αθλητική δρασηριότητα, κυρίως δρομείς μεγάλων αποστάσεων, ο τένοντας του απιοειδούς υφήσταται μια μικρο-ρήξη . Η τοπική φλεγμονή που αναπτήσεται όχι μόνο προκαλεί πόνο κατά την ενεργήτική έξω στροφή του ισχίου αλλα ερεθίζει και το παρακείμενο ισχιακό νεύρο δύνοντας συμπτώματα ισχιαλγίας. Η θεραπεία είναι συντηρητική και μακροχρόνια και περιλαμβάνει εντατική φυσιοθεραπεία.

 

Σύνδρομο μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης

Υπάρχουν κάποιοι ασθενείς που είτε γεννιούνται με μια ήπια διαταραχή του προσανατολισμού της κοτύλης (π.χ. retroverted η profunda) είτε  εμφανίζουν προβλήματα στην ανάπτυξη της μηριαία κεφαλή με αποτέλεσμα την αλλαγή στο σχήμα της. Αυτό οδηγεί στην ανάπτυξη μιας κατάστασης που ονομάζεται σύνδρομο μηρο-κοτυλιαίας πρόσκρουσης. Υπάρχουν δύο τύποι:

  1. Η πρόσκρουση δίκην τανάλιας (pincer) η όποια προσβάλει κυρίως γυναίκες 30-40 ετών και χαρακτηρίζεται από υπερκάλυψη της κεφαλής από την κοτύλη και
  2. Η πρόσκρουση δίκην λαβής πιστολιού (cam) που προσβάλει κυρίως άνδρες 20-30 ετών που έχουν έντονη αθλητική δραστηριότητα και χαρακτηρίζεται από απώλεια της σφαιρικότητας της μηριαίας κεφαλής, κυρίως στο πρόσθιο – άνω τμήμα.

Και στους δυο τύπους κατά την κάμψη, προσαγωγή και έσω στροφή του ισχίου, η κεφαλή να προσκρούει στο χείλος της κοτύλης. Αυτή η πρόσκρουση οδηγεί αρχικά σε ρήξη του επιχείλιου χονδρού και στη συνέχεια σε καταστροφή του αρθρικού χονδρού (οστεοαρθρίτιδα). Πολλές φορές οι δυο τύποι συνυπάρχουν (πρόσκρουση μικτού τύπου). Το σύνδρομο μηρο-κοτυλιαίας πρόσκρουσης εμφανίζεται με πόνο στην μηροβουβονική χωρά μετά από έντονες δραστηριότητες η μετά από παρατεταμένο κάθισμα σε μια καρέκλα. Ο πόνος επιτείνεται κατά την κάμψη – προσαγωγή και εσύ στροφή του ισχίου. Πολλές φορές ο ασθενής μπορεί να αισθάνεται και κάποιο κλικ στο ισχίο. Υπάρχουν τόσο ορθοσκοπικές όσο και ανοικτές χειρουργικές τεχνικές που μας επιτρέπουν την αναδημιουργία του σωστού σχήματος της κεφαλής του μηριαίου οστού και της κοτύλης βελτιώνοντας έτσι την κίνηση και προλαμβάνοντας την πρόσκρουση. Αυτές οι χειρουργικές επεμβάσεις αξίζουν τον κόπο γιατί προσφέρουν ανακούφιση και επιβραδύνουν την ανάπτυξη της οστεοαρθρίτιδας.

 

Ρήξη του επιχειλείου χόνδρου

Ο επιχείλιος χόνδρος είναι ένας ιστός που περιβάλλει το χείλος της κοτυλιαίας κοιλότητας και με τον τρόπο αυτό αφ’ενός βαθαίνει τη κοτύλη, αφ’ετέρου σφραγίζει το χώρο μεταξύ της κεφαλής του μηριαίου και της κοτύλης. Αυτό το σφράγισμα της άρθρωσης από τον επιχείλιο χόνδρο έχει σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη μιας αρνητικής πίεσης μέσα στην άρθρωση η οποία βοηθά στη σταθεροποίηση της άρθρωσης του ισχίου. Η ρήξη του επιχειλίου χόνδρου ως εκ τούτου επηρρεάζει αυτό το μηχανισμό και όχι μόνο οδηγεί σε πόνο στο ισχίο, αλλά σε βάθος χρόνου μπορεί να επιταχύνει τη φθορά του αρθρικού χόνδρου καταλήγοντας σε αρθρίτιδα. Σε πολλές περιπτώσεις, η ρήξη του επιχειλίου μπορεί να αντιμετωπιστεί με αρθροσκόπηση ισχίου Η ιδέα είναι να αποκατασταθεί η φυσιολογική ανατομία και, συνεπώς, να αντιμετωπισθούν τα επώδυνα συμπτώματα και να αποτραπεί η πρώιμη ανάπτυξη αρθρίτιδας.

 

Ρήξη του στρογγύλου συνδέσμου

Ο στρογγύλος συνδέσμος της κεφαλής του μηριαίου συνδέει την κορυφή της μηριαίας κεφαλής με το κέντρο της κοτύλης εντός της αρθρικής κοιλότητας. Η λειτουργία του στον ενήλικο δεν είναι πλήρως κατανοητή. Αυτός μπορεί συχνά να υποστεί ρήξη μετά από ένα τραυματισμό. Αθλητικές δραστηριότητες που σχετίζονται με ακραίες θέσεις των άκρων, όπως το kick-boxing και των άλλων πολεμικών τεχνών, καθώς και το μπαλέτο, μπορούν συχνά να οδηγήσουν σε ρήξη του στρογγύλου συνδέσμου της κεφαλής του μηριαίου. Αυτό μπορεί μερικές φορές να οδηγήσει σε πόνο ο οποίος συνοδεύεται με κλικ του ισχίου, καθώς τα ξεφτισμένα άκρα του τραυματισμένου συνδέσμου παγιδεύονται μεταξύ των αρθρικών επιφανειών με αποτέλεσμα να μοχλεύουν την κεφαλή μέσα στην άρθρωση του ισχίου. Η αρθροσκοπική χειρουργική μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα.

 

Ελεύθερα σώματα

Σε ασθενείς με αρθρίτιδα του ισχίου σε πρώιμο στάδιο ή μετά από ένα τραυματισμό, η ομαλή κίνηση της άρθρωσης είναι δυνατόν να εμποδιστεί από κομμάτια χόνδρου που έχουν αποσπαστεί από την αρθρική επιφάνεια και πλέουν ελεύθερα μέσα στην άρθρωση. Αυτά τα ελεύθερα τμήματα ιστού που ονομάζονται ελεύθερα σώματα μπορεί να προκαλέσουν πόνο και συμπτώματα εμπλοκής στο ισχίο ενώ μπορεί να οδηγήσουν και σε περαιτέρω ζημία της άρθρωσης. Η αρθροσκοπική χειρουργική προσφέρει τη δυνατότητα να αφαιρεθούν αυτά τα ελεύθερα σώματα μέσω μικρών τομών με αποτέλεσμα τη ταχεία αποκατάσταση μετά την επέμβαση.

 

Τροχαντηρίτιδα

Οι ορογόνοι θυλακοι λειτουργούν ως επιφάνειες ολίσθησης για τη μείωση των τριβών μεταξύ των ιστών του σώματος. Ο ορογόνος θύλακος του μείζονα τροχαντηρα βρίσκεται στην εξωτερική πλευρά του ισχίου μεταξύ του μείζονα τροχαντήρα και της λαγονοκνημιαίας ταινίας. Όταν αυτος ο θύλακος φλεγμαίνει, αναπτήσεται μια κατάσταση που ονομάζεται τροχαντηρίτιδα και προκαλεί πόνο στην εξωτερική πλευρά του ισχίου και τοπική ευαισθησία στην θέση του μείζονα τροχαντήρα. Είναι συνήθως αποτέλεσμα αυξημένης τριβής της υπό τάση λαγονοκνημιαίας ταινίας πάνω στον ορογόνο θύλακο του μείζονα τροχαντήρα. Η θεραπεία είναι συντηρητική και περιλαμβάνει φυσιοθεραπεία και εγχύσεις ενώ πολύ σπάνια μπορεί να χρειαστεί και χειρουργική επέμβαση.

 

Υμενίτιδα

Υμενίτιδα είναι η φλεγμονή του αρθρικού υμένα ο οποίος επενδύει εσωτερικά τον αρθρικό θύλακο. Ο αρθρικός υμένας είναι ο ιστός που παράγει το αρθρικό υγρό. Κάθε πάθηση του ισχίου μπορεί να ερεθισει τον αρθρικό υμένα και να οδηγήσει σε φλεγμονή του. Σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα ο αρθρικός υμένας συχνά φλεγμαίνει υπερβολικά και αναπτύσσει παχύνσεις. Ο αρθρικός υμένας μπορεί επίσης να αποτελέσει πηγή για το σχηματισμό ελεύθερων χόνδρινων σωματιδίων, σε μία κατάσταση που ονομάζεται υμενική εγχονδρομάτωση (Synovial Chondromatosis). Τα συμπτώματα που συνοδεύουν την υμενίτιδα είναι ο πόνος και η δυσκαμψία της πληγείσας άρθρωσης. Με την αρθροσκόπηση μέσα από 2-3 μικρές τρύπες είναι δυνατή η αφαίρεση όλου σχεδόν του αρθρικού υμένα (ολική υμενεκτομή), πράγμα απαραίτητο για την ανακούφιση των συμπτωμάτων αλλά και για την επιβράδυνση της περαιτέρω καταστροφής της άρθρωσης (ανάπτυξη αρθρίτιδας).

Ο κος Ζάχος έχει fellowship εκπαίδευση (3 έτη) σε όλες τις πτυχές της χειρουργικής του ισχίου από δυο παγκοσμίου φήμης κέντρα, στην Μεγάλη Βρετανία από το North Bristol NHS Trust και στις ΗΠΑ από το USC – Keck School of Medicine. Είναι ένας από τους λίγους πιστοποιημένους ορθοπαιδικούς στην ρομποτική χειρουργική του ισχίου με την χρήση του ρομποτικού συστήματος MAKO® (MAKOplasty) στην Ελλάδα. Ο κος Ζάχος έχει βαθιά γνώση της παθολογίας του ισχίου και έχει πραγματοποιήσει μεγάλο αριθμό επεμβάσεων (αρθροπλαστικές, αναθεωρήσεις κλπ.) έχοντας αναπτύξει μεγάλη εμπειρία.