Τεχνική AMIS®

amis

Τι είναι η τεχνική AMIS®;

Η τεχνική AMIS® είναι μια τεχνική ελάχιστης επεμβατικότητας για την πραγματοποίηση ολικών αρθροπλαστικών του ισχίου. Το προσωνύμιο “AMIS” στα γαλλικά σημαίνει “φίλοι”, ενώ τα αρχικά A.M.I.S. (Anterior Minimal Invasive Surgery) σημαίνουν Πρόσθια Ελάχιστης Επεμβατικότητας Χειρουργική. Η τεχνική αυτή εντάσσεται στις πρόσθιες προσπελάσεις (DAA) του ισχίου κατά τις οποίες ο χειρουργός προσεγγίζει το ισχίο από μπροστά.

Η τεχνική AMIS® έχει αναπτυχθεί από την εταιρία Medacta σε συνεργασία με ένα χαρισματικό χειρουργό, τον Frederic Laude, και αποτελεί την εξέλιξη μιας πολύ παλιάς προσπέλασης του ισχίου, την Hueter. Αυτή η προσπέλαση πρώτο-χρησιμοποιήθηκε πριν από 100 και πλέον χρόνια για την θεραπεία της λοίμωξης του ισχίου. Επειδή όμως είναι η μόνη που ακολουθεί ένα δρόμο δια των μυών και των νεύρων (Intermuscular & internervous approach) ξεκίνησε από την δεκαετία του 1950 κυρίως στην Γαλλία για την πραγματοποίηση αρθροπλαστικών. Μέχρι το 2005, οπού και άρχισαν να αναπτύσσονται ειδικά εργαλεία και προθέσεις (anterior friendly), δεν είχε καθιερωθεί λόγω των τεχνικών δυσκολιών, των πολλών επιπλοκών αλλά και της ασυμβατότητάς της με τις κλασσικές προθέσεις.

 

Τι είναι η αρθροπλαστική του ισχίου;

Η ολική αρθροπλαστική του ισχίου είναι ο μοναδικός τρόπος ριζικής αντιμετώπισης της οστεοαρθρίτιδας του ισχίου. Με αυτή την επέμβαση η οστεοαρθρική άρθρωση αντικαθίσταται από μια τεχνητή προθεση. Αν και η ολική αρθροπλαστική του ισχίου θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της χειρουργικής του 20ου αιώνα οι χειρουργοί προσπαθούν συνεχώς να την εξελίξουν και να βελτιστοποιήσουν τα αποτελέσματά της. Επιπλέον, οι προσδοκίες των ασθενών συνεχώς αυξάνονται απαιτώντας ταχύτερη ανάρρωση και ταχύτερη επιστροφή στις καθημερινές τους δραστηριότητες.

amis amis

Διάφορες τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας έχουν αναπτυχθεί στην προσπάθεια να μειωθεί ο τραυματισμός των μυών και των τενόντων και να επιτευχθεί η συντομότερη ανάρρωση των ασθενών.

 

Πώς πραγματοποιείται η τεχνική AMIS®;

Η τεχνική AMIS®  είναι η μόνη προσπέλαση όπου ακολουθεί ένα δρόμο δια των μυών και των νεύρων (Intermuscular & internervous approach) και συνήθως όλοι οι τένοντες του ισχίου μένουν ανέπαφοι. Η χειρουργική επέμβαση γίνεται με τον ασθενή να βρίσκεται σε ύπτια θέση πάνω στο χειρουργικό κρεβάτι. Το πάσχον σκέλος τοποθετείται ένα ειδικό τραπέζι χειρισμών το οποίο είναι απαραίτητο για να πραγματοποιηθεί η επέμβαση. Αυτό το τραπέζι, με τα συν και τα πλην του, είναι που την χαρακτηρίζει και την διαφοροποιεί από τις άλλες πρόσθιες προσπελάσεις. Η τομή γίνεται στην πρόσθια επιφάνεια του ισχίου και είναι παρόμοια με την τομή που χρησιμοποιείται σε οποιαδήποτε πρόσθια προσπέλαση για την αντικατάσταση του ισχίου. Όπως σε όλες τις πρόσθιες προσπελάσεις, έτσι και στην AMIS απαιτούνται ειδικά εργαλεία ενώ οι προθέσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν πρέπει να έχουν ειδική σχεδίαση ώστε να είναι anterior friendly.

 

Πλεονεκτήματα της τεχνικής AMIS®

amis amis

Με την τεχνική AMIS λόγω της μηδαμινής κακοποίησης των μαλακών μορίων, ο ασθενής έχει πολύ γρήγορη και ανώδυνη ανάρρωση, απολαμβάνοντας τα πλεονεκτήματα:

 1. Ο πόνος ελέγχεται με απλά παυσίπονα τύπου Depon & αντιφλεγμονώδη
 2. Σηκώνεται και περπατάει 4-6 ώρες μετά το πέρας του χειρουργείου
 3. Από την επόμενη ημέρα του χειρουργείου δύναται να ανεβεί σκαλοπάτια
 4. Νοσηλεύεται για 24 με 48 ώρες
 5. Παίρνει εξιτήριο όταν είναι αυτόνομος (δηλαδή σηκώνεται από το κρεβάτι μονός του, πάει τουαλέτα μονός του, βαδίζει ανετά και δύναται να ανεβεί σκαλοπάτια)
 6. Δεν χρειάζεται μετάγγιση αίματος
 7. Δεν χρειάζεται φυσιοθεραπεία στο σπίτι.

 

Όλα αυτά ισχύουν με την προϋπόθεση ότι η πρόθεση έχει τοποθετηθεί σωστά από Ειδικό Χειρουργό Ισχίου.

amis

 

Περιορισμοί της τεχνικής AMIS®

Η AMIS, όπως και όλες οι πρόσθιες προσπελάσεις, είναι μια πολύ απαιτητική τεχνική και έχει αρκετούς περιορισμούς, ειδικά όσο αφορά την σωστή επιλογή και τοποθέτηση των υλικών. Τα κυριότερα μειονεκτήματα είναι:

 1. Για την πραγματοποίησή της είναι απαρατήρητη η χρήση ενός ειδικού τραπεζιού χειρισμών και ειδικών εργαλείων που παρέχονται από την συγκεκριμένη εταιρία που παρέχει και τις προθέσεις. Το αποτέλεσμα είναι να μην υπάρχει ευελιξία στην επιλογή των υλικών.
 2. Μπορούν να τοποθετηθούν μόνο εμφυτεύματα ειδικής σχεδίασης (anterior friendly implants) τα οποία είναι σχεδιασμένα για “αντσίμεντη” χρήση.
 3. Αν και παραλλαγές των anterior friendly προθέσεων μπορεί να χρησιμοποιηθούν με χρήση οστικού “τσιμέντου”, αυτές δεν έχουν ούτε την κατάλληλη σχεδίαση ούτε το tracking record των αμιγώς “τσιμεντένιων” προθέσεων, που σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνά τα 30 χρόνια.
 4. Η τοποθέτηση των εμφυτευμάτων αυτών με 4ης γενιάς τεχνική “τσιμέντου” είναι τεχνικά ασύμβατη με αποτέλεσμα αυτό να επηρεάζει σημαντικά την μακροβιότητα της πρόθεσης.
 5. Η τεχνική δεν είναι συμβατή με την ρομποτική τεχνική THR-MAKOplasty γιατί υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των εταιριών όπως συμβαίνει και με άλλες τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας (SuperPATH®, ASI®).

Συμπερασματικά, με την τεχνική AMIS® η αρθροπλαστική  πραγματοποιείται πλέον αναίμακτα και ατραυματικά και ο ασθενής να έχει ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα με γρήγορη ανάρρωση. Σε καμία όμως περίπτωση δεν πρέπει στον βωμό της γρήγορης ανάρρωσης να διακυβεύεται η μακροβιότητα της πρόθεσης από κακή επιλογή ή τοποθέτηση.

 

Ο Ορθοπαιδικός Χειρουργός Κώστας Ζάχος είναι πλήρως ενημερωμένος για την τεχνική AMIS® και διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στην εφαρμογή της. Απευθυνθείτε στον ιατρό για να σας προτείνει την κατάλληλη θεραπεία για εσάς για ανακούφιση από τον πόνο στο ισχίο.

 

Ο κος Ζάχος έχει fellowship εκπαίδευση (3 έτη) σε όλες τις πτυχές της χειρουργικής του ισχίου από δυο παγκοσμίου φήμης κέντρα, στην Μεγάλη Βρετανία από το North Bristol NHS Trust και στις ΗΠΑ από το USC – Keck School of Medicine. Είναι ένας από τους λίγους πιστοποιημένους ορθοπαιδικούς στην ρομποτική χειρουργική του ισχίου με την χρήση του ρομποτικού συστήματος MAKO® (MAKOplasty) στην Ελλάδα. Ο κος Ζάχος έχει βαθιά γνώση της παθολογίας του ισχίου και έχει πραγματοποιήσει μεγάλο αριθμό επεμβάσεων (αρθροπλαστικές, αναθεωρήσεις κλπ.) έχοντας αναπτύξει μεγάλη εμπειρία.